De productpagina’s zijn vaak de plek waar een bezoeker beslist om een product te kopen of niet. Naast het beeldmateriaal zijn de teksten op deze pagina’s dan ook direct van invloed op het conversiepercentage van de webwinkel. Helaas besteden veel web winkeliers hier nog te weinig aandacht aan. Ook daar kan DB Pictures een rol van betekenis in spelen!